ใบความรู้ เรื่องรู้จักโปรแกรม Dreamweaver

            Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและสร้างเว็บเพจ,การบริหารจัดการเว็บไซต์ ตลอดไปจนถึงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติเด่นคือใช้งานง่าย มีเครื่องมือสำหรับวางข้อความ ภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์ม มัลติมิเดีย รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆเพื่อโต้ตอบกับผู้ชมลงบนเว็บเพจได้ง่าย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้จักภาษา HTML,CSS, JavaScript และภาษาสคริปต์อื่น ๆ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมายสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพด้วย

            โปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ทำงานเหมือนโปรแกรม Microsoft Word ที่เราสามารถแทรกข้อความ ภาพ วีดีโอ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ลงไปในโปรแกรมได้อย่างง่าย ๆ และยังเป็นโปรแกรมแบบ WYSIWYG ( What You See Is What You Get) คือการจัดวางภาพแบบไหน โปรแกรมจะทำการเขียนโค้ดให้โดยอัตโนมัติตามการจัดวาง


ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม
 Adobe Dreamweaver CS6 <<คลิก>>


Last modified: Tuesday, 4 December 2018, 6:11 AM